Kur likt krāsu atkritumus?

Uz krāsu, laku un citu ķīmisku maisījumu iepakojumiem, kā arī produkta aprakstos ir norādīta informācija, ka šos produktus:

  • Nedrīkst izliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs vai augsnē.
  • Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
  • Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

Var rasties jautājums, kādas tad ir šīs normatīvo aktu prasības un kas attiecas uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

 

Bīstamie būvniecības atkritumi

Pēc lielākiem vai mazākiem remontdarbiem vienmēr paliek pāri dažādi būvniecības atkritumi. Būvniecības atkritumus, tāpat kā sadzīves atkritumus ir nepieciešams šķirot, tāpēc pie lielākiem remontdarbiem var būt nepieciešams pasūtīt speciālu konteineru. Daļa no šiem būvniecības atkritumiem ir iedalāma bīstamajos būvniecības atkritumos. Pie šī atkrituma veida tiek pieskaitītas arī krāsas, lakas un šķīdinātāji. Atkritumu apsaimniekošanas likums aizliedz sajaukt šāda veida bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

 

Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka būvniecības atkritumi var saturēt videi un cilvēka veselībai bīstamas vielas. Krāsu atkritumi var būt viegli uzliesmojoši un nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un apkārtējo vidi - var radīt galvassāpes, reiboņus, acu kairinājumu, alerģiju, ilgstoša iedarbība var izraisīt vemšanu un pastāvīgus nervu sistēmas traucējumus. Šī iemesla dēļ ir būtiski atcerēties, ka krāsu atlikumus nedrīkst izliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs vai augsnē, pat ja produkts ir uz ūdens bāzes. Krāsā esošās ķīmiskās vielas var, piemēram, apgrūtināt ūdens attīrīšanas procesu attīrīšanas iekārtās, kā rezultātā ķīmiskās vielas var nonākt ūdenstilpnēs. Tāpat arī produktu nepareizas uzglabāšanas rezultātā var tikt piesārņota augsne un vide, tāpēc ir svarīgi rūpīgi ievērot produkta uzglabāšanas prasības.

Tukšie iepakojumi un krāsu atlikumi

Ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izmantošanas ir iespējams attīrīt, tad tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu un to var izmest pie parastajiem sadzīves atkritumiem. Ja iepakojumu pēc vielu izlietošanas nav iespējams attīrīt, tad tas tiek pieskaitīts pie bīstamajiem atkritumiem.

 

Visi krāsu, laku un citu ķīmisko maisījumu šķidrie atlikumi ir bīstamie atkritumi un tie jānodod speciālajās bīstamo atkritumu savākšanas vietās. Tāpat arī ūdeni vai citu vielu, kurā tika mazgātas otas, ruļļi un iepakojums, ir ieteicams nodot bīstamo atkritumu savākšanas vietās, lai mazinātu risku, ka ķīmiskās vielas nonāk ūdenstilpnēs.

Otas un ruļļi

Otas un ruļļus mēs iesakām rūpīgi izmazgāt un saglabāt tos citiem krāsošanas darbiem, lai mazinātu kopējo atkritumu apjomu.

 

Ja izmantojat kvalitatīvas otas un ruļļus un tos pēc izmantošanas rūpīgi notīrāt, tad tos var lietot ļoti ilgu laiku. Pēc krāsošanas uzreiz no darbarīkiem noņemat lieko krāsu un tos mazgājiet, ievērojot norādījumus produkta aprakstā. Ūdens bāzes produktus parasti var notīrīt, izmantojot ūdeni un ziepes. Šķīdinātāju bāzes produktiem būs nepieciešams vaitspirts. Darbarīkus var mazgāt arī ar speciālo darbarīku mazgāšanas līdzekli Tikkurila Pensselipesu. Pēc mazgāšanas izžāvējiet darbarīkus istabas temperatūrā. Nežāvējiet tos uz radiatoriem vai citā vietā, kur ir augsta temperatūra, jo tā var sabojāt darbarīku materiālu.

 

Ja ota un rullis jau ir nokalpojis un to tomēr ir nepieciešams mest ārā, tad tos nepieciešams kārtīgi iztīrīt un izmest pie parastajiem sadzīves atkritumiem.

Kur likt bīstamos atkritumus?

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka mājas pārvaldniekam obligāti ir jānodrošina sadzīves atkritumu izvešana. Līdz ar to mājas pārvaldnieks nav atbildīgs un nenodrošina bīstamo atkritumu savākšanu. Par bīstamo atkritumu utilizāciju ir jāparūpējas pašam remontdarbu veicējam un no saviem līdzekļiem jāsedz radušās izmaksas.

 

Mēs iesakām pirms remontdarbu veikšanas tomēr pakonsultēties ar mājas apsaimniekotaju par būvgružu savākšanas iespējām. Jo var gadīties, ka pārvaldnieks arī ieplānojis veikt remontdarbus, vai arī tie plānoti kādā citā dzīvoklī, tādējādi būvgružu savākšana nebūs pašam jāorganizē, kā arī izmaksas būs zemākas. 

 

Bīstamos atkritumus ir iespējams nodot speciālajās bīstamo atkritumu pieņemšanas vietās. Piemēram, bīstamo atkritumu organizācija “BAO” piedāvā privātpersonām šos atkritumus līdz 10 kg bez maksas nodot īpašajos sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punktos:

  • Ķīšezera iela 31, Rīga, "VIADA"
  • Mūkusalas ielā 78, Rīga, "VIADA"
  • Šampētera iela 180, Rīga, "VIADA"
  • Gunāra Astras iela 7, Rīga, "VIADA"
  • Emmas iela 45, Rīga, "VIADA"
  • Olaines BAPK, Celtnieku ielā 3A
  • Gardenes BAN, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads

Vairāk bīstamo atkritumu nodošanas vietas vari meklēt atkritumi.lv mājas lapā.

 

Kopš 2023. gada rudens Clean R būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā, ir atvērts pirmais būvmateriālu apmaiņas punkts. Šajā punktā ir iespējams bez maksas nodot, saņemt un apmainīt pilnus, neatvērtus krāsu un laku iepakojumus, kuru tilpums ir no 0,9-2,7L. Ja tilpums ir virs 2,7L, tad atlikušajam saturam ir jābūt vismaz 50%. Nodot, saņemt un apmainīt var arī nelietotus krāsošanas instrumentus. Vairāk par šo apmaiņas punktu uzzini ŠEIT.

 

Ja mājas apsaimniekotājs nepalīdz ar bīstamo atkritumu izvešanu, mēs iesakām sazināties ar savu atkritumu apsaimniekotāju, jo iespējams viņš pieņem arī bīstamos atkritumus un ir iespējams vienoties par šo atkritumu nodošanu.

 

Atgādinām! Nekāda veida atkritumus neizmet vidē, jo vides piesārņošana ar atkritumiem ir aizliegta un ir sodāma.

Noderīgi padomi, kas palīdzēs rūpēties par vidi

Ja pēc krāsošanas pāri palikusi krāsu, to nav nepieciešams uzreiz mest ārā, jo ota var vēlāk noderēt. Krāsu cieši aizvērtā orģinālajā iepakojuma var uzglabāt līdz pat 5 gadiem. Uzglabājot krāsu, rūpīgi ievēro uzglabāšanas norādījumus, kas ir atrodami produkta aprakstā.

 

Tukšos krāsu iepakojumus vari izmazgāt un izmantot saimniecībā. Piemēram, tukšās krāsu bundžas var kalpot kā spainis, puķu pods vai zīmuļu turētājs. Iztēlei nav robežu!

 

Ja tiešām zini, ka pāri palikusī krāsa tev vairs nebūs vajadzīga, tad vari, piemēram, ar sociālo tīklu palīdzību atrast cilvēkus, kam šī krāsa noderētu. Piemēram, vari painteresēties dzīvnieku patversmēs, bērnu namos u.c. iestādēs, varbūt viņiem noder pāri palikusī krāsa.

lv
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
has been added to your shopping list.
has been removed from your shopping list.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color