Privātuma noteikumi

Datums: 08.01.2021.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to kā Tikkurila apstrādā personas datus. Mēs esam apņēmušies ievērot personas privātumu, kā arī likumus un noteikumus, kas piemērojami personas datiem, piemēram, Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regulu (2016/679).

Šī privātuma politika attiecas uz Tikkurilas grupas uzņēmumiem ES un sevī iekļauj sekojošus personas datus:

 • klientu, potenciālo klientu un/vai biznesa partneru kontaktpersonu personas datus
 • mūsu zīmolu tīmekļu vietņu apmeklētāju personas datus

1. Datu pārzinis

SIA Tikkurila
Krūzes iela 23 k-3
Rīga, LV-1046

2. Kontaktinformācija

SIA Tikkurila
Krūzes iela 23 k-3, Rīga, LV-1046, Latvija
Tel.: +371 67611135
E-pasts: info.lv@ppg.com

3. Klientu, potenciālo klientu un kontaktpersonu personas datu apstrādes mērķis un likumīgais pamats

Tikkurila apstrādā klientu un/vai to kontaktpersonu personas datus, lai nodrošinātu ar Tikkurila uzņēmējdarbību saistītās aktivitātes tirdzniecības un mārketinga jomā.

Personas datu apstrādes mērķi:

 • pārvaldīt klientu, piegādātāju un biznesa partneru attiecības, kā arī izpildīt Tikkurila tiesības un pienākumus, kas saistīti ar šīm biznesa attiecībām;
 • iespējot saziņu ar Jums vai Jūsu pārstāvēto organizāciju;
 • apkopot atsauksmes par Tikkurila;
 • uzlabot Tikkurila produktu kvalitāti un pilnveidot produktu klāstu;
 • uzlabot klientu zināšanas un veicināt izpratni par mūsu produktiem;
 • nodrošināt klientu apkalpošanu, atbalstu un apmācības;
 • pārraudzīt ar mūsu piedāvājumiem saistītās aktivitātes;
 • uzaicināt potenciālos klientus uz mūsu rīkotajiem pasākumiem;
 • veicināt pārdošanu;
 • reklamēt mūsu produktus un virzīt tos tirgū;
 • uzturēt un attīstīt Tikkurila tīmkeļa vietnes;
 • nodrošināt labāku lietotāju pieredzi tīmekļa vietnēs;
 • analizējot datus iegūt pamatinformāciju par iepriekš minētajiem mērķiem.

Tikkurila ir apņēmusies vienmēr nodrošināt juridisko pamatu personas datu apstrādei. Daži no šiem juridiskajiem pamatiem uz kuriem ir balstīta datu apstrāde:

 • līguma izpilde starp Tikkurila un klientu, piegādātāju vai citu biznesa partneri, kā arī darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas;
 • Tikkurila likumīgās tiesības pārvaldīt savu uzņēmējdarbību vai ieinteresēto personu attiecības;
 • datu subjekta piekrišana vai
 • pienākums, kas noteikts spēkā esošajos tiesību aktos.

4. Savāktie personas dati

Tikkurila savāktie personas dati cita starpā var iekļaut turpmāk minētos datus, kā arī izmaiņas tajos:

 • vārds, uzvārds, amats, amata pienākumi un/vai cita ar darbu saistītā informācija, klienta profils/veids, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, vecuma grupa, dzimums, datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma nosaukums;
 • informācija, kas saistīta ar biznesa attiecībām starp Tikkurila un Jums vai Jūsu pārstāvēto uzņēmumu, piemēram, saziņa un darījumi starp Tikkurila un Jums/uzņēmumu, kuru Jūs pārstāvat, atsauksmes un pieprasījumi, informācija par Tikkurila pasākumu un biznesa tikšanos apmeklējumu utt.;
 • klientu apkalpošanas telefona sarunu ieraksti, kā arī e-pasta un tērzēšanas sarakstes;
 • personas dati, kas apkopoti, izmantojot mūsu interneta veikalus, piemēram, pirkumu vēsture, dati, kas saistīti ar rēķiniem, piegādēm, preču atgriešanu un maksājumiem;
 • informācija, kuru Jūs esat mums iesniedzis, izmantojot mūsu digitālos pakalpojumus, piemēram, lietotājvārdi un paroles, fotoattēli vai cits Jūsu iesniegtais saturs vai informācija;
 • informācija par tīmekļa vietnes lietošanu, piemēram, sīkdatņu un citu mūsu izmantoto tīmekļa vietņu tehnoloģiju apkopotie dati. Apkopotie dati sevī ietver IP adresi, iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes, atvērtās saites, pieprasītos materiālus, digitāli iesniegtos materiālus u.c. Sīkāku informāciju lasiet mūsu sīkdatņu politikā.

5. Sīkdatnes

Tikkurila tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko vietne nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai (piemēram, Internet, Explorer, Firefox, Safari u.c.), lai tā sīkdatnes saglabātu lietotāja ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs/-a pārlūko vietni. Kad lietotājs atkārtoti atver vietni, tā var izgūt sīkdatņu saglabātos datus, lai saņemtu informāciju par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām šajā vietnē.

Tikkurila vietņu ērtākai pārlūkošanai jūsu ierīcē var tikt saglabātas sīkdatnes. Jūs varat bloķēt sīkdatņu saglabāšanas funkciju, veicot attiecīgas izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos, taču tas var ierobežot Tikkurila vietnes funkcionalitāti vai pat bloķēt piekļuvi atsevišķām vietnes sadaļām.

6. Tiešsaistes mārketings un mārketinga automatizācija

Tikkurila var izmantot partneru pakalpojumus, lai nodrošinātu mērķorientētu tiešsaistes reklamēšanu. Pakalpojumu sniedzēji var pievienot sīkfailus vai izsekošanas elementus jūsu tiešsaistes apmeklējumiem, lai veiktu mērķorientētu komunikāciju ar jums.

Tikkurila izmantotie mārketinga automatizācijas un atkārtota mārketinga rīki izmanto trešo personu sīkfailus. Kad lietotājs apmeklēs Tikkurila vietni, pārlūks saņems apmeklējuma unikālo identifikatoru. Ja lietotājs atklāj personas datus, piemēram, aizpildot kontaktinformācijas veidlapu vai noklikšķinot uz saitēm Tikkurila nosūtītajā e-pasta ziņojumā, unikālais identifikators var būt saistīts ar lietotāja atklātajiem personas datiem.

7. Parastie informācijas ieguves avoti

Galvenokārt informācija tiek iegūta no datu subjekta vai tā pārstāvētā uzņēmuma. Dažkārt personas dati tiek iegūti arī no trešajām pusēm, piemēram, no organizācijām, kas organizē ar būvniecību vai krāsošanu saistītus pasākumus vai aktivitātes. Informācija var tikt iegūta arī no mūsu tīmekļa vietnēs izmantotajām sīkdatnēm.

8. Regulāra datu nodošana citām valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis

Tikkurila uzdevumā un šajos Privātuma noteikumos noteiktajiem mērķiem personas datu apstrādi veic ārpakalpojumu sniedzēji. Tikkurila nodrošina, ka ārpakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Pakalpojumu sniedzējiem ir ļauts izmantot personas datus vienīgi, lai sniegtu pakalpojumus Tikkurila saskaņā ar noteikumiem, ko paredz vienošanās ar Tikkurila.

Apstrādājot jūsu personas datus, Tikkurila izmanto pakalpojumu sniedzējus, serverus un resursus dažādās valstīs. Noteiktā apjomā datus paredzēts nodot arī citiem Tikkurila grupas uzņēmumiem. Tikkurila var nodot jūsu personas datus arī citām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis un kurās privātumu regulējošie tiesību akti atšķiras no Eiropas Savienības regulējuma. Šajā gadījumā Tikkurila nodrošinās datu nodošanas tiesisko pamatojumu un to, ka dati tiks aizsargāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, jo īpaši, izmantojot Eiropas Komisijas tipveida līgumus par datu nodošanu.

Retos gadījumos mēs varam nodot Jūsu personas datus trešajām personām, ja tas ir nepieciešamas saskaņā ar likumu vai Tikkurila likumīgajām interesēm.

9. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, ņemot vērā Tikkurila uzņēmējdarbības vajadzības, lielākoties trīs (3) gadus pēc pēdējā aktīvā uzņēmējdarbības notikuma starp Tikkurila un Jums vai uzņēmumu, kuru Jūs pārstāvat. Informācija var tikt uzglabāta arī ilgāk, piemēram, ja tā ir neatņemama Tikkurila un Jūsu pārstāvētā uzņēmuma biznesa dokumentācijas sastāvdaļa, vai ja mums ir jāsaglabā personas dati grāmatvedības likumdošanā noteikto laiku. Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt, lai Tikkurila pārtrauc Jūsu personas datu uzglabāšanu, tādā gadījumā Tikkurila izvērtēs, vai dati var tikt izņemti, vai arī to uzglabāšanai joprojām ir likumīgs pamats.

10. Datu aizsardzības principi

Tikkurila nodrošinās savākto datu drošību, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Tikkurila pilnvarotie pārstāvji un pilnvarotie ārpakalpojumu sniedzēji, kas darbojas Tikkurila vārdā, ir tiesīgi apstrādāt personas datus. Tikkurila ir piešķīrusi ierobežotu piekļuvi datiem tikai tām personām, kurām tā ir nepieciešama. Sistēma ir aizsargāta saskaņā ar Tikkurila Informācijas drošības noteikumiem.

11. Jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt, lai no reģistra tiktu izsniegta jūsu personas datu kopija. Pieprasījums rakstveidā jānosūta uz šajos Privātuma noteikumos norādīto e-pasta adresi vai jāaizpilda veidlapa.

Jums ir tiesības aizliegt Tikkurila apstrādāt jūsu personas datus, ja šādai personas datu apstrādei nav tiesiska pamata, kā arī jums ir tiesības pieprasīt Tikkurila ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt Tikkurila izlabot jūsu personas datus, ja tie ir nepareizi. Iepriekš minētajos gadījumos ir jāiesniedz pieprasījums, nosūtot to uz iepriekš kontaktinformācijā minēto adresi. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par personas datu apstrādi.

12. Privātuma noteikumu grozījumi

Tikkurila patur tiesības laiku pa laikam grozīt šos Privātuma noteikumus un savu klientu personas datu apstrādes kārtību.

 

Sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju politika

1. Kāda ir šīs Politikas darbības joma?

Šī politika aptver Jūsu darbības, kas saistītas ar Tikkurila elektroniskajiem pakalpojumiem. Šī politika neietver situācijas, kad Jūs sniedzat informāciju citiem uzņēmumiem (ne Tikkurila), piemēram,

 • kad Jūs no vienas no mūsu tīmekļa vietnēm vai mobilajām aplikācijām pārejat uz citu (ne Tikkurila) vietni (piemēram, noklikšķinot uz saites vai reklāmas);
 • kad savienojumā ar Tikkurila pakalpojumiem Jūs izmantojat ne Tikkurila produktus (piemēram, bezvadu ierīces un interneta pārlūkus).

Uz jūsu informāciju vienlaicīgi var attiekties šī Politika un citas konfidencialitātes un sīkdatņu politikas. Piemēram, ja Jūs pieslēdzaties Tikkurila pakalpojumiem, izmantojot bezvadu tīkla savienojumu, ko nodrošina viesnīca vai kāda cita vieta, jebkura informācija, kas ievākta par Jūsu šī tīkla lietojumu, var būt konkrētās vietas politikas priekšmets.

2. Ko mēs domājam ar noteiktiem terminiem?

 • Sīkdatnes ir maza izmēra informācijas datnes. Tīmekļa vietnes tās novieto Jūsu pārlūkā, lai spētu atpazīt Jūsu ierīci, kad Jūs atgriežaties šajā vietnē vai kad Jūs apmeklējat citas vietnes. Sīkdatnes internetā nepārvietojas patstāvīgi - tās tiek pārvietotas uz lietotāja pārlūku no servera, kas uztur tīmekļa vietni, kuru apmeklē šis lietotājs. Tikai konkrētais serveris, kurš ir nosūtījis sīkdatni, vēlāk šo pašu sīkdatni spēj izlasīt vai izmantot.
 • Flash sīkdatnes spēj uzglabāt sarežģītāku informāciju nekā parastās sīkdatnes. Tās tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu iestatījumus, izvēles un citus līdzīgus pakalpojumus.
 • Logrīks ir maza izmēra programma vai aplikācija, kuru ir iespējams integrēt tīmekļa vietnē. Tas var nodrošināt reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi. Logrīkus bieži nodrošina trešās puses un ļauj tām ievākt informāciju par lietotājiem, kuri apmeklē konkrēto lapu.
 • Servera notikumu reģistrācijas žurnālā no Jūsu datora vai ierīces tiek ierakstītas Jūsu darbības tīmeklī un tam ir galvenā loma tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes veiktspējas uzlabošanā un jaunu funkciju ieviešanā. Piemēram, tas var ierakstīt, kādus meklēšanas parametrus Jūs esat ievadījis. Tas var ierakstīt arī Jūsu pārlūka informāciju, piemēram, Jūsu IP adresi, ierīces veidu, cik ilgu laiku Jūs pavadījāt tīmekļa vietnē un Jūsu pārlūka sīkdatnes.
 • Tīmekļa bāksignāli ir maza izmēra grafiskie attēli tīmekļa vietnē vai e-pastā. Tos var izmantot, lai ierakstītu lapas un reklāmas, uz kurām Jūs uzklikšķināt, vai arī sekot līdzi tam, cik efektīvi tiek aizvadīta e-pasta mārketinga kampaņa.
 • Dažām tīmekļa vietnēm ir sociālo tīklu vai citu trešo pušu spraudņi. Šie spraudņi var nosūtīt informāciju atpakaļ uz attiecīgajām tīmekļa vietnēm pat tad, ja Jūs neklikšķināt vai neiedarbojaties uz šiem spraudņiem. Tas var notikt arī gadījumā, ja Jums nemaz nav izveidots savs lietotāja profils šī pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē. Sociālie tīkli vai trešās puses, pārraidot informāciju no Jūsu pārlūkprogrammas, var izmantot identifikatoru. Tas var ietvert, piemēram, informāciju par Jūsu interneta pārlūka veidu, ierīces veidu, tīmekļa vietnes, kurā parādās spraudņi, IP un URL adresi. Ja Jūs izmantojat sociālās tīklošanas pakalpojumus, mēs iesakām Jums iepazīties ar viņu konfidencialitātes politiku.
 • Personas dati ir informācija, kas Jūs identificē vai var tikt saprātīgi izmantota, lai Jūs identificētu.
 • Anonīmie dati ir informācija, kas jūs neidentificē un nevar tikt saprātīgi izmantota, lai Jūs identificētu.
 • Kopīgie dati tiek izveidoti, kad liels daudzums personu datu tiek apstrādāts un sagrupēts anonīmās grupās vai kategorijās. Kopīgie dati varētu izpaust, ka, piemēram, X procenti no mārketinga e-pastu saņēmējiem pārlūkoja Tikkurila kampaņas vietni, bet ne to, tieši kuri lietotāji tie bija.
 • Mobilā aplikācija ir programmatūras lietotne, kas darbojas viedtālruņos, planšetdatoros vai citās mobilajās ierīcēs, un kura ļauj lietotājiem piekļūt noteiktiem pakalpojumiem.
 • Tīmekļa vietne ir jebkura lapa vai atrašanās vieta internetā, nav svarīgi kāda ierīce (mobilais tālrunis, planšetdators, klēpjdators, personālais dators, utt.) vai protokols (http, ftp vai cits) tiek izmantots, lai piekļūtu lapai vai atrašanās vietai.
 • Atbilstoša reklāma ir reklāma, kurā Tikkurila izmanto kopīgos datus par cilvēku grupām (piemēram, vecums, kur šīs grupas dzīvo, to intereses), lai izveidotu reklāmu, kas visdrīzāk būtu šai grupai noderīga un aktuāla. Tā neizmanto individuālus datus par to, kas konkrētai personai varētu patikt. ”Tiešsaistes uzvedības reklāma” ir viens no relevantās reklāmas veidiem, kas, lai demonstrētu reklāmu tiešsaistē, izmanto interešu kategorijas, pamatojoties uz tīmekļa vietnēm, kuras apmeklējušas konkrētās cilvēku grupas.

3. Kādam nolūkam mēs izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas?

Tikkurila izmanto sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas sekojošiem nolūkiem:

 • lai nodrošinātu pakalpojumus un uzlabotu Jūsu lietotāja un/vai klienta pieredzi;
 • lai nogādātu līdz Jums relevanto reklāmu;
 • lai veiktu pētījumus un analīzi, lai uzturētu, attīstītu un uzlabotu Tikkurila pakalpojumus; un
 • lai risinātu tīmekļa integritātes un drošības jautājumus.

Tikkurila izmanto sekojošas dažādu veidu sīkdatnes: funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes produktu attīstībai, par reklāmu paziņojošās sīkdatnes un digitālās mērķa reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes var būt vai nu īslaicīgas (citiem vārdiem sakot, uz vienu sesijas laiku) sīkdatnes vai pastāvīgās sīkdatnes.

Sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju izmantošana var padarīt lietotāja pieredzi interneta lietošanā bez aizķeršanās. Sīkdatņu atspējošana var pilnībā vai daļēji neļaut Jums izmantot dažas mūsu tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas.

Mēs varam izmantot tādu informāciju kā, piemēram, Jūsu paustās preferences, lai nodrošinātu Jūs ar Tikkurila produktu un pakalpojumu reklāmām. Šīs reklāmas var tikt demonstrētas Tikkurila tīmekļa vietnēs un mobilajās aplikācijās, un tās sauc par “pirmās puses” reklāmām.

Mēs vai mūsu reklāmas partneri var arī izmantot anonīmos datus un kopīgos datus, kas mums vai mūsu partneriem var palīdzēt pielāgot reklāmas, kuras Jūs redzat ne Tikkurila vietnēs. Piemēram, ja Jūs redzat mūsu reklāmu ne Tikkurila ar interjeru saistītā tīmekļa vietnē, jūs vēlāk varat saņemt Tikkurila piegādātu interjera materiālu reklāmu citā tīmekļa vietnē. To sauc par "tiešsaistes uzvedības reklāmu”.

Mēs arī varam izmantot informāciju, ko mēs saņemam, kad Jūs izmantojat Tikkurila produktus un pakalpojumus, no mūsu reklāmas partneriem un tādu informāciju kā, piemēram, Jūsu dzimums un vecums, lai demonstrētu jums relevantu reklāmu, kas nav tiešsaistes uzvedības reklāma. Mēs apvienojam Jūsu anonīmo informāciju ar citu lietotāju informāciju kopīgas auditorijas segmentos. Šie segmenti ir balstīti uz specifiskām interesēm un/vai faktiskiem raksturlielumiem, kas visdrīzāk ir kopīgi šī auditorijas segmenta dalībniekiem. Tikkurila var izmantot šo informāciju, lai nodrošinātu Jūs ar reklāmām, kuras mēs uzskatām par atbilstošām šīm interesēm vai raksturlielumiem. Mūsu mērķis ir radīt kopīgas auditorijas segmentus, kas ir pietiekami lieli, lai nebūtu iespējams Jūs personīgi identificēt.

4. Kādu informāciju mēs ievācam un kādā veidā tas notiek?

Mēs varam ievākt dažāda veida informāciju, pamatojoties uz Jūsu Tikkurila produktu un pakalpojumu lietojumu. Mēs varam ievākt tehnisko un lietojuma informāciju, kas saistīta ar pakalpojumiem, ko mēs Jums sniedzam, ieskaitot informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, produktus, tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas, piemēram:

 • informāciju par aprīkojumu (piemēram, aprīkojuma veids, ierīces ID, sērijas numuri, iestatījumi un programmatūra);
 • tīmekļa pārlūkošanas un mobilo aplikāciju informāciju, piemēram, IP un URL adreses; mēs uzzinām arī par lapām, kuras Jūs apmeklējat, laiku, ko Jūs pavadāt, saites vai reklāmas, kuras Jūs redzat un kurām sekojat, meklēšanas nosacījumus, kurus Jūs ievadāt, cik bieži Jūs atverat aplikāciju un citu līdzīgu informāciju.

Mēs ievācam informāciju daudzos dažādos veidos, piemēram:

 • mēs automātiski ievācam informāciju tad, kad Jūs izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus (piemēram, izmantojot sīkdatnes, servera notikumu reģistrācijas žurnālus un citas tehnoloģijas);
 • mēs iegūstam informāciju no ārējiem avotiem, piemēram, no komerciāli pieejamiem demogrāfiskajiem datiem.

5. Kur mēs iegūstam anonīmos datus un kopīgos datus, kā mēs tos izmantojam un kopīgojam?

Kad mēs ievācam informāciju, kas Jūs personīgi identificē, mēs to varam noteiktos nolūkos padarīt anonīmu. Mēs noņemam datu lauciņus (piemēram, vārdu un adresi), kas var tikt saprātīgi izmantoti, lai identificētu Jūs. Mēs arī izmantojam virkni statistisku paņēmienu, lai padarītu datus anonīmus.

Kopīgie dati ir anonīmo datu forma. Mēs apvienojam datus, kas atbilst noteiktam kritērijam, anonīmās grupās. Piemēram, lai salīdzinātu klientu uzvedību dažādos ģeogrāfiskajos apgabalos, mēs varētu apvienot klientu datus katrā apgabalā anonīmās grupās un aplūkot šos kopīgos datus, lai saprastu, kā šīs grupas atšķiras.

Mēs varam kopīgot anonīmos datus un kopīgos datus ar citām kompānijām un iestādēm noteiktam lietojumam. Mēs apzināti neļaujam citām pusēm ievākt personiski identificējamu informāciju par Jūsu tiešsaistes aktivitātēm, kad Jūs izmantojat Tikkurila tīmekļa vietnes, mobilās aplikācijas, produktus un pakalpojumus.

6. Vai Jūs varat izdarīt izvēles attiecībā uz Jums adresētajām reklāmām? 

Jūs varat izvēlēties nesaņemt dažu veidu reklāmas tiešsaistē vai Jūsu mobilajā ierīcē.

Ienākot tīmekļa vietnē vai jebkurā no tās lapām, Jums ir tiesības nepieņemt (izdarīt izvēli) sīkdatņu izmantošanu. Šajā gadījumā sīkdatnes netiks instalētas.

Kad Jūs redzat Tikkurila produktu un pakalpojumu tiešsaistes reklāmas, kurās redzama šāda ikona , nospiediet to un Jūs saņemsiet informāciju par to, kā atteikties no tā saucamā retargetinga, kas balstīts uz tiešsaistes uzvedības reklāmu. Jums būs jāatsakās atsevišķi no katra pārlūka, kuru Jūs vēlaties izslēgt.

Sakarā ar to, ka tā dēvētā pirmās puses reklāma ir daļa no pakalpojuma, ko saņemat, apmeklējot Tikkurila tīmekļa vietnes un izmantojot Tikkurila mobilās lietojumprogrammas, mēs nepiedāvājam iespēju atteikties no pirmās puses reklāmas.

Sīkdatnes vai citas līdzīgas tehnoloģijas nenodara kaitējumu lietotāja galaiekārtai vai datnēm, tās arī nevar izmantot, lai palaistu programmas vai izplatītu ļaunprātīgas programmatūras.

7. Vai šī politika var tikt mainīta?

Tikkurila drīkst laiku pa laikam mainīt šo politiku. Taču gadījumos, ja šī politika tiek būtiski, pretēji mainīta, Tikkurila publicēs paziņojumu par šādām izmaiņām Tikkurila mājas lapā 30 dienas iepriekš. Lai pamanītu šīs izmaiņas, Tikkurila iesaka laiku pa laikam apmeklēt šo politiku.

8. Kā ar mums sazināties saistībā ar šo politiku?

Jebkuru jautājumu gadījumā par šo politiku sazinieties ar mums:

SIA Tikkurila
Krūzes iela 23 k-3, Rīga, LV-1046, Latvija
Tel.: +371 67611135
Aizpildiet saziņas FORMU

 

lv
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
has been added to your shopping list.
has been removed from your shopping list.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color