Koka dēļu griestu lakošana mitrās telpās

 • Lai iegūtu labākos rezultātus, noslīpējiet virsmu līdz tīrai koksnei un lakojiet no jauna.

 • Noņemiet sveķus zaru vietās.

 • Nomazgājiet virsmu ar Special Clean tīrīšanas līdzekli ievērojot instrukciju. Rūpīgi noskalojiet un ļaujiet nožūt.

 • Nošpaktelējiet nelīdzenās vietas ar špakteļtepi Tikkurila Spakkeli Puukitti.

 • Noslīpējiet nošpaktelētās vietas ar smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus.

 • Nogruntējiet virsmu ar laku Tikkurila Unica Super, kura ir atšķaidīta ar apm. 20 % šķīdinātāja Special Solvent. Viegli noslīpējiet visu virsmu.

 • Nolakojiet virsmu 2–3 reizes plānā slānī ar laku Tikkurila Unica Super.

 • Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.

 • lv
  ir pievienots izlasei.
  ir noņemts no izlases.
  has been added to your shopping list.
  has been removed from your shopping list.
  You have to choose a size.
  You have to choose a amount.
  You have to choose a color